Satsningsområder

Sidan oppstart har vi hatt ulike satsingsfelt i barnehagen: musikk, friluftsliv, fysisk fostring, sosial kompetanse, leik, matematikk i kvardagen, sosial kompetanse, IKT, mat og hesle. Med dette kan vi fordjupe oss i tema og auke vår kunnskap, og kva vi vel å prioritere i vår kvardag i saman med barna.

I perioden (2021-2024) har vi miljø og mat i barnehagen som satsningsområde.

Miljø og mat

For meir informasjon sjå den pedagogiske planen under dokumenter.