Om oss

Barnehagen ble bygd i 2002 etter initiativ fra en foreldregruppe med barn som ikke hadde tilbud om barnehageplass i den offentlige barnehagen. Vi har tre avdelinger, tilpasset barnas alder og behov. Avdelingene skal dekke mange og varierte behov for både aktivitet og hvile.

Om oss - Tjemslandshagen barnehage

 

Informasjon

Vi har åpent fra 06.30 – 16.30, mandag til fredag. Oppholdstiden skal likevel ikke overstige 9 timer daglig.

Barnehagen holder stengt :

Planleggingsdager i barnehageåret 2023-2024                                 

  • Tirsdag 15.08.23
  • Fredag 17.11.23
  • Tirsdag 02.01.24
  • Fredag 10.05.24 (etter Kristi himmelfartsdag)
  • Onsdag 14.08.24

Sommerstengt i uke 29 og 30, og alle offentlige fridager og helligdager. Julaften og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag etter kl. 12.00.

Planleggingsdager barnehageåret 2024 – 2025

  • Torsdag 15.08.24
  • Fredag 15.11.24
  • Torsdag 02.01.25
  • Fredag 30.05.25
  • Torsdag 14.08.25

Priser

Gjeldende priser fra 1. januar 2023

Tilbud5 dager4 dager3 dager
Foreldrebetaling3000 kr2640 kr1980 kr
Matpenger400 kr320 kr240 kr
Sum3400  kr2960 kr2220 kr

Barnehagen har 11 betalingsterminer. Det blir lagt til 10 % på deltidsplasser 

Heldagsplass på enkle dager (ved ledig kapasitet) 300 kroner per dag.

Redusert foreldrebetaling

Husstander med brutto årsinntekt på under 559 166 kan søka om redusert pris.  Søknaden sendes til Hå kommune her.

Gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringer, og barn som har utsatt skolestart har rett på gratis kjernetid 20t/uke (for familier med brutto årsinntekt under 598 825kr)


Søknadsfristen er 30. mai for å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med august. Søknader som kommer inn etter 30. mai vil bli behandla i august og vil gjelda fra september.  
Du kan søka gjennom heile året. Et vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at fullstendig søknad er mottatt.

Hugs at du må sende søknad om redusert foreldrebetaling hvert år. 

Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3. eller flere. Du får automatisk søskenrabatt om du har flere barn i barnehagen.

Matpenger dekker alle måltid i barnehagen, og kjem i tillegg til foreldrebetaling. Det er lagt opp til at de eldste barna har med matpakke for inntil en turdag i uka. Dette skal stå på planen. Barnehagen tar med mat til alle turer utover dette.

Fakturering skjer fra barnehagen. Du kan velge om du vil ha E-faktura eller E-post faktura. Vi ønsker at flest mulig nytter E-faktura. Du vil automatisk bli plassert i høyeste betalingssats til vi får vedtak om redusert foreldrebetaling. Hå kommune behandler søknad om redusert foreldrebetaling. Den blir ikke behandlet med tilbakevirkende kraft. Du kan først får innvilget nedsett betaling fra måneden etter du har søkt, om du fyller kravet. 

 

Barnehagen

Vi har tre avdelinger. Disse er tilpasset barnas alder og skal dekke mange og varierte behov for både aktivitet og hvile. Plasskrevende aktiviteter for store grupper barn, og inndeling i mindre grupper; f.eks lekegrupper.

Vi har to større fellesrom. Ett for de minste (1 – 3) år. Rommet ligger mellom avdeling Rødhette og Gullhår der denne aldersgruppen går. Og ett for de eldste ( 4 – 5 ) åringene. Her har vi et nytt kjøkken (2022). Rommet brukes også til fellesarrangement, foreldremøter og fungerer som senter i barnehagen. 

Vi bruker aktivt nærområdet til turmål. Det er flere friareal og gode lekeplasser rundt oss. Skole, bibliotek og idrettsanlegg ligg også i gåavstand fra barnehagen. Dei eldste reiser også på turer til jærmuseet.  

Det er personalavdeling med kontor, arbeidsrom, garderobe og pauserom for personalet.

På hver avdeling er det yttergarderobe for store ytterklær og støvler, garderobe med plass til det enkelte barn sitt skiftetøy og informasjon. Det er et grupperom, bad og 2 toalett, selve avdelingen er et større fellesrom med sitteplass og leikemulighet tilpassa barnets alder. 

Barna som hviler i barnehagen gjør dette enten i vogn ute i soveskur, eller inne på madrass. Barnehagen har vogner.