Barnehagen har tre avdelinger. Dette barnehageåret har vi en 4-6 års avdeling, en 2-3 års avdeling og en 1-2 års avdeling.

 

Personale og avdelinger

Bjørg Oltedal permisjon t.om aug -24

Bjørg Oltedal
permisjon t.om aug -24

Styrar

Bjørg starta i barnehagen som assistent i 2009. Ferdig utdannet barnehagelærer med fordjuping i småbarnspedagogikk i 2013. Arbeidet som pedagogisk leder, før hun begynte som styrer i 2020. Har tatt videreutdanning i spesialpedagogisk arbeid med barn og unge. Hun har også en master i barnehagevitenskap med fokus på veiledning og ledelse i barnehagen.

Anne Ueland - 48 år

Anne S Ueland

Assisterende styrar

Begynte å arbeide her i 2006 som assistent. Fullførte barnehagelærerutdanningen i 2011. Senere har Anne videreutdannet seg innen sosialpedagogikk, veiledning for nyutdanna lærere, barns utvikling, samt barns språkutvikling og språklæring i barnehagen. Ho synes det er ekstra kjekt å arbeide med matematikk og språk i barnehagen

Marianne Vold

Marianne Vold

Kokk

Marianne er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har arbeidet i skule og SFO. Ho startet som kokk her hos oss i 2022. Sunn og godt mat til barna er viktig i hverdagen. Hun er spesielt interessert i at barn skal få være med på å laga mat, og få erfare glede og mestring ved det.

 

 

BLÅMANN 3-6 års avdeling

Ingelin Sirevåg - 36 år

Ingelin Sirevåg

Pedagogisk leiar

Begynte her i 2009. Hun liker godt å væra med de yngste. Ingelin har fordypning i musikk, og liker godt å spille og synge sammen med barna

Rosemari Mattingsdal - 31 år

Rosemari Mattingsdal

Pedagogisk leiar

Rosemari har bakgrunn som frisør før hun begynte her hos oss som ferdig utdannet barnehagelærer i 2019. Hun har fordjuping i pedagogisk ledelse og er spesielt opptatt av å være tilstede i leken sammen med barna.

Ina Linn B. Dahl - 30 år

Ina Linn Dahl

Pedagogisk leiar

Ina Linn har jobbet hos oss siden 2017
Hun er kreativ, brenner for drama, og gir barna mange og varierte impulser til leken.

 Michael Hutley

Michael Hutley

Assistent

Mike begynte her i 2014. Han inviterer ofte til fysisk aktivitet som aking, fotball og annen leik både ute og inne. Inne finner vi han ofte i konstruksjonsleik, der de bygger høge bygninger helt opp til taket.

Jane Kristin Hadland - 31 år

Jane Kristin Hadland

Fagarbeider

Er utdanna omsorgsarbeidar. Har vore her sia 2009. Jane Kristin er brannvernansvarlig i barnehagen.

Onar Varhaug

Onar Varhaug

Onar er opptatt av å få barna ut i naturen året rundt. Gi alle rike, varierte naturopplevelser.

 

 

GULLHÅR 2 års avdeling

Bennitha Vold

Bennitha Vold

PEDAGOGISK LEDER

Bennitha har arbeidet i barnehage siden 2015 som assistent. Hun var ferdig utdannet barnehagelærer i 2019, og begynte hos oss i 2022 som pedagogisk leder. Bennitha liker veldig godt å være ute med barna og erfare alle side av naturen sammen med dem.


Linn Christin Sør-Reime

Linn Christin Sør-Reime

Barne- og ungdomsarbeidar

Linn Christin begynte i vår barnehage i 2017. Hun liker spesielt godt å leke, og å skape noe sammen med barna.

Mary Jane - MJ

Mary Jane – MJ

Assistent

 Inga Kristin Damstuen

Inga Kristin Damstuen

Fagarbeider

Inga er utdannet omsorgsarbeider, og har lang erfaring i arbeid med barn med spesielle behov. Hun begynte i vår barnehage i 2021. Inga liker veldig godt sang og musikk og tar gjerne fram gitaren og spiller sammen med barna.

Anne Vold Håland - 59 år

Anne Voll Håland

Assisent

Anne har vert 20 år på Nærlandsheimen og 14 år i butikk der de solgte barneklede og utstyr. I 2014 begynte ho som assistent her hos oss. Ho er en omsorgsfull dame som er tilstede for barna og har alltid en klem eller et fang når barna trenger det.

Najlaa Abu Hanana

Najlaa Abu Hanana

Fagarbeider

Najlaa startet opp hos oss August -23
Hun har lang erfaring fra andre barnehager.
En svært smilende dame, som er flink til å se og støtte hvert enkelt barn.

 

 

RØDHETTE – 1-2 års avdeling

Sigbjørg Nord-Varhaug Romvig

Sigbjørg Nord-Varhaug Romvig

Pedagogisk leiar

Utdanna barnehagelærer med fordyping i småbarnspedagogikk i 2001. Begynte her i 2008. Liker å være sammen med barna, leke og lese.

Gørild Undheim

Gørild Undheim

Barne- og ungdomsarbeidar

 Anita Ueland

Anita Ueland

Assistent

Anita har drevet gård i 20 år før hun begynte her i 2014. Anita er verneombud i barnehagen. Anita er ofte å sjå i kreative prosesser sammen med barna. Ho synes det er ekstra kjekt med lek og utkledning.

Anne Marie Utland

Anne Marie Utland