Hvorfor velge oss?

Tjemslandshagen barnehage har vi høyt fokus på trivsel, trygghet og lek.

Vi har egen kokk som serverer næringsrike matretter tre ganger i uken. 

Personalet vårt ha god erfaring og flere har arbeidet her i mange år. De er veldig gode på å møte barn og ha omsorgsfulle relasjoner, som igjen inspirerer til utvikling.

Vi er opptatt av at barna opplever seg trygge og at de kjenner seg inkludert i felleskapet vårt.

Våre åpningstider er fra kl. 06:30 til 16:30.

Vi har ett godt og variert uteområde som innbyr til lek og kreativitet for både små og store.

Godt lekemiljø inne der vi legger til rette for lek og aktiviteter der barna kan kjenne at de hører til, har venner, får være kreative og utvikle seg. 

Vi går på tur minimum en gong i uken.

Vi har flere rom tilpasset de ulike alderstrinnene.

Om oss - Tjemslandshagen barnehage

Godt uteområde for lek og kreativitet