Historie

Barnehagen ble bygd i 2002 etter initiativ fra en foreldregruppe med barn som ikke hadde tilbud om barnehageplass i den offentlige barnehagen. På den tiden var det lange ventelister for å få tilbud om barnehageplass. Siden da har det blitt mye fokus og satsning på å skaffe nok barnehageplasser til barna i Hå kommune, og de som har rett på barnehageplass får nå dette.

Tjemslandshagen barnehage

Barnehagen er bygd av Barnebygg. Det var i samarbeid med disse at foreldregruppen påtok seg ansvaret å starte interimsstyre, ansette styrer og legge ett godt grunnlag for å etablere barnehage midt i ett heilt nytt boligfelt som da var under planlegging. Mye arbeid skulle legges til grunn med årsplaner, godkjenninger, økonomisk styring og gode planer for HMS arbeid. Styret og styrer etablerte samarbeid med Hå kommune. Dette samarbeidet fungerer godt. Kommunen har i dag 3 private og 14 kommunale barnehager, og vi har jevnlig samarbeid mellom barnehagene og etaten.

Siden åpningen av barnehagen i 2003 har Storting og Regjering hatt ett stort fokus på å utvide arbeidet i barnehagesektoren. Ved å bygge nok barnehageplasser, øke kompetansen med flere høyskoleutdannet i sektoren, og tiltak for at foreldrebetalingen skal holdes lavest mulig. Som privat aktør er målet vårt ikke primært å tjene penger på drifta, men å drive god barnehage, med ett godt fagmiljø, konkurransedyktige arbeidsforhold og godt vedlikehold av bygg. Eventuelt overskudd går derfor i sin helhet til barnas beste og utvikling av barnehagen. Tjemslandshagen barnehage er tilknytta Private Barnehagers Landsforbund, som bistår med nyttig fagkompetanse innen både pedagogisk, juridisk og økonomisk rådgivning.

 

Om oss - Tjemslandshagen barnehage

Det er foreldrene som står som andelseiere av barnehagen, gjennom samvirkelaget Tjemslandshagen Barnehagen SA. Foreldra er representert på alle nivå i barnehagen. Styret består av foreldrerepresentanter og representanter fra personalet. Foreldrene danner Foreldreråd/årsmøtet og Samarbeidsutvalg. Det er foreldrerådet/årsmøtet som velger representanter til styret og SU.

Frosken Frode er maskoten vår. Den fungerer som logo i våre dokument, den pryder fana vår, og den er tilgjengelig i bamseform i barnehagen. Den har sitt opphav i det gamle jærske uttrykket “trausk” – som kjennetegner en ekte Varhaugsbu. Vi liker å knytte kjennetegn som traust og med føttene godt planta på jorda, når me snakker om en ekte Varhaugstrausk. 

Vi opplever at det ikke er mange som bruker ordet trausk i dag. Det er heller ikke slik at det kun er Varhaugsbuer som har tilbud om plass i vår barnehage. Vi har derfor valgt å knytte denne logoen opp mot viktige verdier i vår hverdag, knytta til ordet FROSK:

Fellesskap  |  Respekt  |  Omsorg  |  Samarbeid  |  Kunnskap     

En frosk som trives og har det bra, vil vokse, utvikle seg og styre med sitt. Han vil hoppe, sprette og kvekke når han kjenner seg trygg til det. Og vi arbeider daglig for å gjøre vår barnehage til en plass der det er TRYGT Å VÆRE – KJEKT Å LÆRE, nettopp for at både små og store skal kunne få ett godt fundament for livet.