Søk her:

Det er samordna opptak mellom alle barnehagene i Hå kommune, både de private og kommunale.

Du kan søke her: https://www.ha.no/barnehage/slik-soker-du-barnehageplass/

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1.mars